Vår historia

Om Skogstekniskas historia

En av pionjärerna vid mekaniseringen av skogsbruket

Skogstekniskas historia har sina rötter från den välkända och ledande tillverkaren av skogs­maskiner, Östbergs Smidesfabrik AB (senare ÖSA), som blev det företag som tog fram nya tekniska lösningar och bidrog till mekaniseringen i skogsbruket nationellt och även internationellt.
Från hästen utvecklades olika maskintyper. ÖSA utvecklade bandet för skogen. Alftabandet var den stora produkten och såldes i betydande mängder på 50- och 60-talet. Vanligen användes jordbruks­traktorer, som man försåg med mellan­liggande hjul och utrustade med band till en s.k. halvbandare, som man försåg med skogsvagn. Till en början hade man wirekranar med vinsch men senare så utvecklades hydraulkranar från bl.a. HIAB. ÖSA tog fram den första utvecklade skogskranen ÖSA All-Grip. Man inledde också ett samarbete med BM Bolinder Munktell, som senare förvärvades av Volvo.
Intensiva samarbeten inleddes med Volvo BM där ÖSA framförallt utvecklade transport­maskiner, bl.a. första skogs­maskinen BAMSE, Lill-Nalle, Stor-Nalle, 1:a midjestyrda dumpern, SM 668 och storsäljaren SM 868 skotare. 1974 upphörde samarbetet med Volvo BM och ÖSA konstruerade och utvecklade helt nya typer av skogsmaskiner med sofistikerade tekniska lösningar.

1972: ÖSA-skolan byggs

Den nya tekniken ställde allt högre krav och behov av kunskap på förare, servicepersonal och arbetsledare. Utbildningen av dessa personal­kategorier intensifieras kraftigt. Vem skulle ta ansvaret för en sådan utbildning? Allmänna skolväsendet har ansvaret för grund­utbildningen. ÖSA, som var föregångare inom skogs­mekaniseringen, byggde 1972 upp ÖSA-skolan. ÖSA utvecklade och mekaniserade skogsbruket och tog fram nya maskintyper för slutavverkning och gallring, såsom kvistare-kapare (s.k. processorer), fällare-läggare, och s.k. skotare för transportern.
ÖSA-skolan utvecklade nya metoder och satsade på nya pedagogiska hjälpmedel, bl.a. en mångfald av uppskurna komponenter i hydraulik och el. Som första skogsskola byggde man upp simulatorer för att beskriva komplicerade teknik­konstruktioner, exempelvis styr- och mätsystem för processorer och skördare. ÖSA var först med hydrostatisk transmission i skogen och här byggde man upp hydraulpump och motor för att överskådligt visa steglös variabel kraft­överföring i en simulator. Pedagogiska hjälpmedel och simulatorer togs fram för att göra undervisningen intressant och överskådlig, och för att få en effektivare utbildning.
Brukarna, d.v.s. skogs­bolagen, fick nu även tänka på att köpa mjuka delar i investeringarna. Kunden köper en hel funktion: Maskininvestering och utbildning samt service och reservdelar. ÖSA-skolan blev en succé och ett begrepp i skogsvärlden och blev mycket populär för all personal i skogsbruket. 1979 och 1981 sålde Martin och Gunnar Östberg ÖSA till finska Rauma-Repola som startade företaget FMG, Forest Machine Group, med företagen ÖSA, Kockum, Bruun system, Lokomo och Cemeta Grip (Frankrike). I Sverige hette företaget FMG ÖSA. ÖSA-skolan bytte namn och kom att heta FMG-skolan eller FMG Training Center.

1991: Skogstekniska grundas

I början av 1990 talet gjordes stora förändringar i FMG-gruppen. Man sålde ut olika enheter såsom delar av produktion, konstruktion, service och även utbildning. 1991 köpte Lasse Larsson, tidigare chef på ÖSA-skolan, utbildningsverksamheten och startade företaget Skogstekniska.
Skogstekniska har sedan utvecklats till att bli ett modernt utbildningscenter med utbildningar mot maskin­tillverkare, bl.a. John Deere, som är marknadsledande i världen, och vidare mot CGI, vilka utvecklar den datorstödda apteringen Silvi-A, m.fl.
Skogstekniska har även kundanpassade kurser mot skogs­bruket, t.ex. PEFC-utbildningar för att klara kraven på certifieringar, motorsågs- och röjsågs­utbildningar enligt riktlinjerna för Säker skog-utbildningarna, samt eftergymnasiala utbildningar (KY) som har varit påbyggnadsutbildningar, idag YH - Yrkeshögskoleutbildning för skogsbrukstekniker.
Skogstekniska utbildar mellan 1000-2000 elever årligen och är en av skogsbrukets större utbildare. Vi utvecklar löpande vår verksamhet, och utbildningarna anpassas efter kunderna, såväl beträffande speciella önskemål om kursinnehåll som om kursort.
Vi är väl rustade för framtiden och ser fram emot att utbilda er!

Läs mer

Skogsbrukstekniker
Yrkeshögskola
SYN-kurser
Natur- och kulturhänsyn