PEFC-kurser

Tillbaka till Skogsentreprenörerna » Kurser

För att vara PEFC-certifierad måste de som utför arbetet uppfylla vissa kompetenskrav. Vi arrangerar kurs i bland annat:

Våra aktuella kurser

Natur- och kulturhänsyn - Dikesrensning & Skyddsrensning Kursinfo & Anmälan
Natur- och kulturhänsyn - Plantering för plantbasar Kursinfo & Anmälan
Heta arbeten Kursinfo & Anmälan
Natur- och kulturhänsyn - Markberedning Kursinfo & Anmälan
Natur- och kulturhänsyn - Röjning Kursinfo & Anmälan
Natur- och kulturhänsyn - Avverkning, grundkurs Kursinfo & Anmälan
Natur- och kulturhänsyn - Avverkning, förnyelse Kursinfo & Anmälan
ADR-S 1.3 Kursinfo & Anmälan
Första Hjälpen L-ABC/HLR Kursinfo & Anmälan