Skogligt basår

Skogligt basår - Yrkesvux

Kostnadsfri och CSN-berättigad Vår utbildning syftar till att ge grundläggande kunskaper i skogsskötsel, det sker i form av både praktiska och teoretiska undervisningsformer. Vår målsättning är att förlägga undervisning ute i naturen så långt det är möjligt.

Omfattning

800 gymnasiepoäng (800 tim)

Sista ansökningsdag

15 maj

Besked

20 juni

Utbildningsstart

Vecka 34

Studieort

Alfta

CSN-berättigad

Ja

Språk

Svenska

Studietakt

100%

Studerandeavgift

Nej

Platser

16

Reservplatser

Får meddelande i början av juli

Om utbildningen

Vi jobbar praktiskt med röjsåg och motorsåg, du ges möjlighet att ta både röjsågs- och motorsågskörkort i klasserna A och B. Maskinundervisningen inleds med körövningar med skotare och krankörning för att avslutas med fyra veckors praktisk körning i fält.

Mot slutet av utbildningen ges möjlighet att ta Grönt Kort (SYN-kurser) i Natur- och kulturmiljövård samt Föryngringsavverkning. Vidare ger utbildningen kunskap om skogsföretagets ekonomi.

Efter avslutad utbildning har den studerande kompetens för att arbeta inom skogsvård eller som maskinförare samt att du även har de skogliga ämnen (se obligatoriska kurser) som ger behörighet för ansökan till skogsmästarutbildningen.

Utbildningen som har 16 platser, är förlagd i Alfta och omfattar 800 gymnasiepoäng (800 tim.) Sista ansökningsdag är den 15 maj, kursstarten är vecka 34.

Obligatoriska kurser

Kurs Poäng
Motor och röjmotorsåg 1 100
Terrängtransporter 100
Virkestransport med skotare 100
Virkeslära 100
Markens och växternas biologi 100
Skogsskötsel 1 100
Skogsskötsel 2 100
Företagsekonomi 1 100