Skogsmaskinsut­b­i­l­d­n­i­n­g­a­r

Skogstekniska erbjuder en heltäckande utbud av skogsmaskinsutbildningar, bland annat utbildningar för skogsmaskinsentreprenörer, skogsmaskinsförare, arbetsledare, tekniker och mekaniker. Vi har sedan 1991 utbildat inom det mekaniserade skogsbruket och är idag ledande i Sverige på området. Hos oss får ni bland annat kunskaperna att köra och hantera skogsmaskin, driva avverkningsföretag samt effektivisera skogsproduktionen eller slutavverkningen.

Yrkeshögskola

Skogsbrukstekniker (300 YH p)

Skogsutbildning Yrkeshögskola Skogsbrukstekniker

9 av 10 får jobb direkt efter examen

Skogsbrukstekniker har tagits fram i samverkan med skogsbruket och ger en gedigen grund för ett arbete i skogen. Utbildningen passar perfekt för dig som vill bli skogsmaskinförare, arbetsledare, virkesköpare och planerare, eller som ska driva eget skogsvårdsföretag.

Skogsbranschen är i stort behov av fler maskinförare och det finns mycket goda chanser att få jobb direkt efter avslutad utbildning.

Läs mer

Aktuellt

Skogstekniska söker instruktör till skogen

Vi söker nu en instruktör till våra skogsutbildningar. Du kommer primärt ansvara för att strukturera, planera och genomföra praktisk och teoretisk utbildning inom arbete med skogsmaskiner med fokus på terrängtransport och avverkning. Läs mer

Ecolog skotare

Utbildningar inom skogsmaskin

Skogsbrukstekniker YH Skogsbruksteknikeren har tagits fram i samverkan med branschen och ger en gedigen grund för ett arbete i skogen, såväl med avverkning som skogsvård, skoglig planering och som entreprenör.
Servicetekniker YH Servicetekniker är en YH-utbildning för dig som vill bli skogsmaskinsmekaniker, alternativt entreprenads- och jordbruksmaskinsmekaniker i verkstad och ute i fält.
Maskinteknik En praktisk och teoretisk skogsmaskinförarutbildning på 8-10 veckor i maskinell avverkning och gallring (skördning och skotning). Inkluderar de certifikat som gäller PEFC/FSC certifiering.
RECO RECO är en kurs för skogsmaskinsentreprenörer och förare som syftar till att effektivisera produktiviteten och samtidigt leverera en högkvalitativ skördning, skotning eller markberedning.
SilviA SilviA 7 är ett administrations program för att tillgodose dagens apteringsdatorer i tillverkarnas olika maskiner. Kurs innefattar hantering av värdeprislistor, fördelningslistor, justering av apteringsinstruktioner, analyserar produktionsutfall, driftdata och kalibrering.
Gallringsteknik En skogsmaskinsutbildning i gallring med både teoretiska och praktiska delar. Lär dig hur man planerar gallringsbestånd, stickvägsavstånd, stickvägsbredder, biologin i gallring, skadeuppföljning samt kör och arbetsteknik.
Dataklave Dataklave och maskinkalibrering innehåller både teoretiska samt praktiska moment i skogen. Efter kursslut har du de kunskaper som krävs för att tillgodose skogsbolagens och markägarens krav på en korrekt längd och diametermätning.
El och hydrualik Det genomgripande målet för kursen är att ge kursdeltagarna fördjupade kunskaper i elteknikens och hydraulikens grunder samt att känna till olika el- och hydraulsystem som finns på dagens fordon och maskiner.
Mät och styrsystem Skogstekniska erbjuder specialutbildning på Timbermatic mätsystem, TMC-styrsystem, DASA, m.fl. Kursen innefattar felsökning, förargenomgångar, servicegenomgångar, inställning av styrdator & apteringsdator samt kalibreringsrutiner.
GROT-anpassning GROT (grenar och toppar) är ett bioenergi sortiment som tas ut i samband med slutavverkning. Att tillreda GROT är inte komplicerat, men det kräver en god planering. GROT-anpassning är en skogsmaskinsutbildning som innefattar planering, tillredning och transportering av GROT.

Yrkeshögskola

Skogsbrukstekniker (300 YH p)

Skogsutbildning Yrkeshögskola Skogsbrukstekniker

9 av 10 får jobb direkt efter examen

Skogsbrukstekniker har tagits fram i samverkan med skogsbruket och ger en gedigen grund för ett arbete i skogen. Utbildningen passar perfekt för dig som vill bli skogsmaskinförare, arbetsledare, virkesköpare och planerare, eller som ska driva eget skogsvårdsföretag.

Skogsbranschen är i stort behov av fler maskinförare och det finns mycket goda chanser att få jobb direkt efter avslutad utbildning.

Läs mer

Maskin- och skogsutbildningar sedan 1991

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque metus elit, volutpat ac lectus et, convallis rhoncus turpis. Sed pharetra, diam in finibus malesuada, lacus. Läs mer om oss

Samarbetspartners