Hem » Utbildningar » Miljohansyn

Natur- och kulturhänsyn

Utbildningsort

I våra lokaler eller hos er

Omfattning

1-2 dagar, i beroende på kurs

Utbildningsmaterial

Utbildningsmaterial ingår i kursen och behålls efter utbildningen är avslutad.

PEFC/FSC

För att klara PEFC/FSC-certifiering krävs kurser i Natur- och kulturhänsyn inom respektive yrkesområde. Repetitionskurs skall därefter genomföras vart 5:e år för att klara certifieringskravet.
0271 12222
Telefontid: 07:30-17:00
Mån-Fre

Intresseanmälan


Genom att använda detta kontaktformulär samtycker du att vi lagrar och hanterar dina personuppgifter enligt Skogstekniskas personuppgiftspolicy.

Frågor och svar

För att klara certifieringskravet för PEFC/FSC behöver repetitionskurser utföras vart 5:e år.

Schemalagda kurser anordnas på plats hos oss. Möjligheter finns även att vi anordnar hos hos er, kontakta oss för mer information.

Utbildning i Natur och kulturhänsyn

Natur och kulturhänsyn är en utbildning från Skogsbrukets Yrkesnämnd (SYN) och ger kunskap och färdigheter för att utföra miljöhänsyn och vattenvård inom det svenska skogsbruket. Utbildningen innehåller både teori och praktiska delar ute i fält samt praktiska och teoretiska prov.

Skogstekniska är ackrediterad SYN utbildare och erbjuder hela kursutbud gällande Natur och Kulturhänsyn inom SYN.

Natur- och kulturmiljövård / Grönt kort i Skogen

Tidigare kallades utbildningen för Miljöhänsyn, Natur- och kulturmiljövård, samt har även omnämnts som Grönt kort i skogen. Nu heter utbildningen Natur- och kulturhänsyn, men andra varianter används i vissa fall i branschen fortfarande.

Alla kurser

Grundutbildning – Avverkning

Teoretisk och praktisk genomgång av bl.a. målklasser, lagar och förordningar i det svenska skogsbruket, biotoper och naturvärden, vattenvård vid avverkning, biologisk mångfald. Avslutas med praktiskt test. Utbildningen skall genomföras av de som planerar, leder och praktiskt utför arbeten inom avverkning. Kurslängd: 2 dagar

Förnyelse – Avverkning

Utbildningen skall genomföras av de som planerar, leder och praktiskt utför arbeten inom avverkning. Kurslängd: 1 dag

Markberedning

Utbildningen skall genomföras av markberedningsförare och personal med ansvar för markberedning. Kurslängd: 1 dag

Röjning/Förröjning

Utbildningen skall genomföras av de som utför eller leder röjning och förröjning. Kurslängd: 1 dag

Plantering för plantbassar

Utbildningen är avsedd för arbetsledare i plantering. Kurslängd: 1 dag

Dikesrensning / Skyddsdikning

Utbildningen är avsedd för personal med ansvar för skogsproduktionsfrågor samt entreprenörer och maskinförare som ska arbete med dikning i skogsmark. Kurslängd: 1-2 dagar

Skogsbruksplanläggning Grund

Utbildningen är avsedd för entreprenörer, tjänstemän m.fl. som skall arbete med skogsbruksplanläggning. Kurslängd: 2 dagar

Förnyelse Skogsbruksplanläggning

Förnyelseutbildning Inriktas på nyheter kopplat till den teoretisk delen, generella nyheter i lagar, standarder, teknik etc. Framtagning av skogsbruksplan utgår. Kursdagen ska ha focus på kalibreringsövningar inom naturvärdesbedömning. Kurslängd: 1 dag

Grundläggande naturvärdesbedömning

Utbildningen är avsedd för all personal som arbetar med skoglig planering (traktplanering slutavverkning och gallring, skogsbruksplaner, röjningsplanering, skötselplaner för NS-områden etc). Kurslängd: 2 dagar

Kommande PEFC/FSC och Miljöhänsyn-kurser

Datum Kurslängd Kurs Plats
2021-03-12 1/2 dag ADR 1.3 Alfta
2021-03-19 1 dag Heta arbeten Alfta
2021-03-25 2 dagar NKM Avverkning Grund Alfta
2021-04-07 1 dag NKM Avverkning Förnyelse Alfta
2021-04-08 2 dagar NKM Avverkning Grund Alfta
2021-04-13 1 dag NKM Avverkning Förnyelse Osby
2021-04-14 1 dag NKM Avverkning Förnyelse Smålandsstenar
2021-04-19 2 dagar SYN - naturvärdebedömning Alfta
2021-04-20 1 dag NKM Röjning Alfta
2021-04-21 1 dag NKM Markberedning Alfta
2021-04-22 1 dag NKM Avverkning Förnyelse Alfta
2021-04-22 2 dagar SYN Skogsbruksplanläggning Alfta
2021-04-23 1 dag NKM Plantering för Plantbasar Alfta
2021-04-26 1 dag Heta arbeten Alfta
2021-04-27 1 dag NKM Avverkning Förnyelse Åtvidaberg
2021-04-27 1 dag NKM Röjning Alfta
2021-04-28 1 dag NKM Markberedning Alfta
2021-04-28 1 dag NKM Avverkning Förnyelse Nyköping
2021-04-29 1 dag NKM Avverkning Förnyelse Alfta
2021-04-29 1 dag NKM Avverkning Förnyelse Uppsala
2021-05-04 1 dag NKM Avverkning Förnyelse Alfta
2021-05-05 1 dag NKM Avverkning Förnyelse Askersund
2021-05-06 1 dag NKM Avverkning Förnyelse Sunne
2021-05-07 1 dag NKM Avverkning Förnyelse Mora
2021-05-25 1 dag NKM Avverkning Förnyelse Lycksel
2021-05-26 1 dag NKM Avverkning Förnyelse Örnsköldsvik
2021-05-27 1 dag NKM Avverkning Förnyelse Ånge
2021-06-01 1 dag NKM Avverkning Förnyelse Töre/ Överkalix
2021-06-02 1 dag NKM Avverkning Förnyelse Älvsbyn
2021-06-03 1 dag NKM Avverkning Förnyelse Skellefteå
2021-06-08 2 dagar NKM Avverkning Grund Smålandsstenar
2021-06-10 1 dag NKM Markberedning Gislaved
2021-06-15 2 dagar NKM Avverkning Grund Älvsbyn
2021-06-01 1 dag NKM Avverkning Förnyelse Töre/ Överkalix
2021-06-02 1 dag NKM Avverkning Förnyelse Älvsbyn
2021-06-03 1 dag NKM Avverkning Förnyelse Skellefteå
2021-06-08 2 dagar NKM Avverkning Grund Smålandsstenar
2021-06-10 1 dag NKM Markberedning Gislaved
2021-06-15 2 dagar NKM Avverkning Grund Älvsbyn